Bratislava

Sobota 2. decembra 2023

Pásmo od 20.00 do 21.30

Above the sky

Nad oblohou

CN/SK, 2016, 12 min.; cn/sk tit.

Réžia: Daniel Dluhý

V Pekingu žije veľa milovníkov šarkanov. Ale len málo z nich sú skutoční majstri. Pán Zhao Shiming je jedným z týchto majstrov. Vyrába šarkany pre zábavu, ale aj preto, aby si so súpermi zmeral svoje sily v národných súťažiach. Dokumentárny film Nad oblohou zachytáva atmosféru skorého rána, kedy pán Zhao púšťa jedného zo svojich šarkanov nad pekinským parkom.

Produkcia: Li Huiwen, Looking China

Piatok 1. decembra 2023

Pásmo od 19.00 do 20.30

Oživené pamiatky – Katarínka

SK, 2022, 8 min.; sk

Réžia: Marek Kováč

Film zachytáva systematický prístup ku konzervácii zrúcaniny kláštora, ktorý prináša po takmer tridsiatich rokoch prác svoje ovocie. Spolupráca dobrovoľníkov z Občianskeho združenia Katarínka s odborníkmi z oblasti pamiatkovej obnovy, archeológie či geofyziky priniesla množstvo nálezov, ktoré osvetlili minulosť tohto magického miesta. Príbeh kláštora sv. Kataríny tak pokračuje ďalej. 

Produkcia: SHAPE Production

 

Sobota 2. decembra 2023

Pásmo od 20.00 do 21.30 

Baia, la città sommersa

Oživené pamiatky - Ľubovniansky hrad - Palác Lubomirských

SK, 2022, 7 min.; sk

Réžia: Marek Kováč

Film hovorí o príkladne zrekonštruovanom paláci, ktorý je jedným z dvanástich objektov hradného areálu. Zreštaurované nástenné maľby, voľné repliky dverí a okien, interiér zariadený dobovým nábytkom alebo zreštaurovaná výzdoba fasády. Tieto, ale aj iné prvky nájdeme v paláci, ktorý sa po obnove stal klenotom hradu v Starej Ľubovni. 

Produkcia: SHAPE Production

Piatok 1. decembra 2023 

Pásmo od 17.00 do 19.00

Toutankhamon, les secrets du pharaon: un roi guerrier

Possonia: Bratislava vo Florencii

SK, 2023, 26 min.; sk

Réžia: Daniel Dluhý

V srdci talianskej Florencie možno nájsť maľbu mesta Possonia. Pod týmto názvom sa ukrýva jedno z najstarších vyobrazení Bratislavy, hlavného mesta Slovenska. Ako sa maľba ocitla na stenách prvého nádvoria Palazzo Vecchio, dnešnej florentskej radnice, kedysi paláca rodiny Medici? V kontexte maľby sa otvárajú desiatky príbehov. Spoznáme nielen okolnosti jej vzniku, jej reštaurovania, ale i podobu Bratislavy, niekdajšieho miesta korunovácie uhorských kráľov.

Produkcia: OZ Priatelia Bratislavy, Mestský ústav ochrany pamiatok Bratislavy, Ivana Kvetánová, Atac Artistic

Nedeľa 3. decembra 2023

Pásmo od 15.00 do 16.30

Egypt: saving temples

Putování za krušnohorským sklem

CZ, 2022, 44 min.; cz

Réžia: Martin Studecký

Viete, že prvé sklárne na území České republiky  sa nachádzali v Krušných horách?  Aká je história krušnohorského sklárstva?  Ako sa vlastne odkrývajú dejiny skla? Aké je krušnohorské sklárstvo v súčasnosti? Čo spája krušnohorské sklárstvo s výrobou hračiek? Nielen to sa dozviete v novom filmovom dokumente Evy Černej a Martina Studeckého.

Produkcia: Krušnohorské noviny & Ponte Records

Sobota 2. decembra 2023

Pásmo od 16.00 do 17.30 

Petra, a symbol of multiculturalism in the Middle East

Kráska z Kladiny

CZ, 2023, 21 min.; cz

Réžia: Erik Knajfl

„Kráska z Kladiny“, tritisíc ročná bronzová nádoba sa od roku 2017 stala pýchou Východočeského múzea v Pardubiciach (ČR). Unikátny nález bronzového vedra z Kladiny v Pardubickom kraji, vzbudzuje neustálu pozornosť. Jeho jedinečnosť ďaleko presahuje územia dnešnej Českej republiky. Význam nálezu spočíva nielen v jeho bohatej výzdobe. Čo vedci odhalili? Mohla nádoba uchovávať bylinkové prosové pivo, najstarší nález jeho výskytu v strednej Európe? Dokumentárny film tajomným i napínavým spôsobom predstaví príbeh nielen tejto nádoby. Otvára pohľad na náboženské predstavy a zvyklosti, ako aj kontakty spoločnosti, ktorá Európu obývala pred 3000 rokmi.

Produkcia: Východočeské muzeum v Pardubicích, EUROVIA CS závod Čechy východ, a.s.

Nedeľa 3. decembra 2023 

Pásmo od 15.00 do 16.30 

Petra, a symbol of multiculturalism in the Middle East

Slovenskí archeológovia na Slovensku a v Nemecku III. Návrat kniežaťa domov. 3. časť

SK, 2023, 30 min.; sk

Réžia: Jozef Chudík 

Slovenskí archeológovia v spolupráci s nemeckými kolegami trpezlivo a odborne odkrývali tajomstvo hrobky veľmoža z Popradu – Matejoviec. V roku 2005 objavili robotníci na stavebnom pozemku priemyselného parku zachovanú zrubovú stavbu. Vtedy netušili, že ide o drevenú hrobku veľmoža spod Tatier. Zistili, že je 1600 rokov stará. Bol to mimoriadny objav európskeho významu z konca doby rímskej. Hrobka pochádza z konca 4. storočia. Mŕtvy mal 20 rokov, narodil sa a žil v tatranskom regióne.

Po dobrodružnej ceste do Nemecka, reštaurovaní a zakonzervovaní jednotlivých súčastí sa hrobka vrátila do Popradu, kde je inštalovaná v Podtatranskom múzeu pre odbornú i laickú verejnosť. Štáb RTVS bol po celý čas výskumu aj návratu domov pri tom.

Produkcia: Trigon production, RTVS