O festivale

Ako vznikol Archeofilm Bratislava

Myšlienka filmového festivalu s archeologickou a historickou tematikou sa zrodila v roku 2018 v talianskej Florencii. Fanúšikovia pribúdali, festival expandoval do ďalších miest a prekročil hranice Talianska. V roku 2023 začína Archeofilm písať novú kapitolu svojej histórie v Bratislave.

Za vznikom Archeofilmu Bratislava stálo stretnutie organizátora festivalu Firenze Archeofilm Piera Prunetiho a slovenskej archeologičky pôsobiacej v Taliansku Ivany Kvetánovej. Vďaka jej nadšeniu z atmosféry festivalu sa v spolupráci s Mestským ústavom ochrany pamiatok v Bratislave a OZ Priatelia Bratislavy podarilo myšlienku festivalu „Archeofilm Bratislava“ premeniť na skutočnosť. 

Cieľom Archeofilmu Bratislava je dostať tému kultúrneho dedičstva do centra pozornosti širokej verejnosti. S festivalovými filmami môžu diváci všetkých vekových kategórii, bežní ľudia aj experti cestovať v priestore a v čase, zoznámiť sa s ikonickými artefaktmi, aj s menej známymi, no nemenej vzácnymi zaujímavosťami.

Snaha osloviť širokú verejnosť nie je len formálne deklarovaný zámer. Organizátori sa zmluvne zaviazali talianskym partnerom, že premietanie festivalových filmov bude od 1. do 3. decembra 2023 v kine Mladosť bezplatné. 

Do prvého ročníka vybrali organizátori filmy zo širokej ponuky talianskeho partnera projektu Firenze Archeofilm. Oslovili tiež tvorcov zo Slovenska a okolitých krajín. Výsledkom je výber dokumentov  vysokej odbornej aj umeleckej kvality v dvoch filmových sekciách.

Od nápadu po prvý ročník medzinárodného filmového festivalu Archeofilm Bratislava uplynul viac ako rok práce. Organizátori veria, že sa festivalu podarí pritiahnuť pozornosť publika, motivovať nových tvorcov, získať nových partnerov a vydať sa na cestu k ďalším úspešným ročníkom.

Logo

Logo Archeofilm Bratislava

Logo festivalu Archeofilm Bratislava vyjadruje štylizovaný koník z keltskej mince typu Simmering, objavenej na území bratislavského neskorolaténskeho oppida z 1. storočia pred n.l.. Ide o najčastejšie používaný zvierací motív na keltských minciach naprieč celou Európou. Zjednocuje a zároveň odlišuje jednotlivé regióny.

Bratislava bola významným oppidom doby laténskej, ktoré udržiavalo styky so stredomorským antickým svetom už pred 2000 rokmi. Nadväzujeme týmto zároveň na na tradíciu festivalov Archeofilm. Etruská Chiméra z Arezza je symbolom Archeofilm festivalu Firenze, keltský koník z Bratislavy, je symbolom Keltov z Bratislavy a v súčasnosti aj bratislavského Archeofilm festivalu.

Vizuálnu identitu podujatia pripravila Valentína Nidelová. 

Logá na stiahnutie

ŠTATÚT FESTIVALU
1. ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O FESTIVALE

Bratislava Archeofilm je medzinárodný filmový festival o archeológii, umení a prostredí. Patrí do siete festivalov „Firenze Archeofilm”, ktoré už niekoľko rokov organizuje Archeologia Viva (Giunti Editore) a stali sa neodmysliteľnou súčasťou kultúrneho programu európskych miest. Bratislava Archeofilm odštartuje 1. decembra 2023 svoj nultý ročník a ďalej bude pokračovať  ako bienále.

Cieľom festivalu Bratislava Archeofilm je prezentovať umelecky kvalitné a informačne bohaté filmy zamerané na ochranu a propagáciu kultúrneho dedičstva. Festival by mal atraktívnou formou priblížiť širokej verejnosti výskum a ochranu kultúrneho dedičstva na Slovensku a v zahraničí.

Domovským kinom Bratislava Archeofilmu bude kino Mladosť, kde si publikum počas troch dní môže vybrať z rozmanitej ponuky filmov.

2. ORGANIZÁTORI

Hlavnými organizátormi festivalu sú Mestský ústav ochrany pamiatok v Bratislave, OZ Priatelia Bratislavy v spolupráci s Firenze Archeofilm/ Archeologia Viva (Giunti Editore). Partnerom podujatia je Hlavné mesto SR Bratislava, Kino Mladosť, BKIS a Slovenská archeologická spoločnosť pri SAV.

Prvý ročník je organizovaný s finančnou podporou Hlavného mesta SR Bratislavy, Nadácie SPP, Bratislava Tourist Board (Realizované s finančnou podporou Ministerstva dopravy SR) a dovolenka.sme.sk.

Záštitu na podujatím prevzal primátor Bratislavy Ing. arch. Matúš Vallo. 

3. SÚŤAŽNÉ KATEGÓRIE

BArcheoTOP+

Do kategórie sú zaradené filmy, ktorých trvanie presahuje 30 minút.

BArcheoTOP

Kategória zahŕňa snímky, ktorých trvanie nepresahuje 30 minút.

4. CENY

Ceny odbornej poroty Archeofilm Bratislava v kategórii BArcheoTOP a BArcheoTOP+

Expertná porota pozostávajúca z piatich členov, expertov z oblasti archeológie, histórie, umenia a filmu udeľuje cenu poroty väčšinovým hlasovaním.

Cena divákov Archeofilm Bratislava

Festival udeľuje aj Cenu divákov, a to na základe hlasovania divákov festivalu.

5. INFORMATÍVNE SEKCIE

Festival usporadúva dve informatívne sekcie:

„Bratislava“ 

Uvádza filmové diela tvorcov priamo oslovených odborníkmi z organizačného tímu festivalu.

„Firenze“

Uvádza filmové diela, ktoré boli vybrané a prezentované na ústrednom/ materskom festivale vo Florencii.

6. NEPRÍPUSTNÉ PROGRAMY

Festival nepremieta filmy, propagujúce násilie, drogy, rasizmus, pornografické diela a ďalšie diela, ktoré sú v rozpore s právnymi normami Európskej únie.

7. VÝBER FILMOV

O výbere filmov do Medzinárodnej súťaže hraných filmov rozhodujú organizátori filmového festivalu.

8. PROPAGÁCIA

Festival si vyhradzuje právo vytvoriť filmovú ukážku z dostupného nosiča filmu. Ukážky z filmov budú uvádzané v priestoroch festivalu, vysielané na komunikačných platformách propagujúcich festival.  Festival si vyhradzuje právo použiť fotografie z filmov na svojich propagačných materiáloch a poskytnúť ich médiám pre účely informovania o Festivale.

9.PRIHLASOVANIE FILMOV

Výber filmov na úvodný ročník festivalu zabezpečuje prípravný výbor festivalu oslovovaním tvorcov a relevantných inštitúcii v oblasti archeológie a ochrany kultúrneho dedičstva.

Tvorcovia filmov zameraných na ochranu a propagáciu kultúrneho dedičstva môžu prihlásiť svoj film do ďalšieho ročníka. Aktuálne je otvorená výzva na prihlásenie filmu do 29.12.2023 na 6. ročník festivalu Firenze Archeofilm 2024. Prihlásenie je bezplatné. https://www.firenzearcheofilm.it/en/submission/

10. ORGANIZÁCIA

Festival riadia Mestský ústav ochrany pamiatok v Bratislave, OZ Priatelia Bratislavy v spolupráci s Firenze Archeofilm/ Archeologia Viva (Giunti Editore, Firenze), ktorí delegujú výkonného a umeleckého riaditeľa festivalu. Výkonný riaditeľ zodpovedá za finančné, materiálne, technické a personálne zabezpečenie festivalu. Umelecký riaditeľ zodpovedá za napĺňanie obsahovej koncepcie festivalu.

11. KONTAKTY
PhDr. Margaréta Musilová; musilova@muop.eu

PhDr. Ivana Kvetánová, PhD.; quitko@gmail.com

Kontakt pre médiá: Mgr. Kristína Šabíková, PhD. sabikova@muop.eu

WEB: www.archeofilm.sk

Prihlasovanie filmov

Výber filmov na úvodný ročník festivalu zabezpečuje prípravný výbor festivalu oslovovaním tvorcov a relevantných inštitúcii v oblasti archeológie a ochrany kultúrneho dedičstva.

Tvorcovia filmov zameraných na ochranu a propagáciu kultúrneho dedičstva môžu prihlásiť svoj film do ďalšieho ročníka.
Aktuálne je otvorená výzva na prihlásenie filmu do 29.12.2023 na 6. ročník festivalu Firenze Archeofilm 2024.
Prihlásenie je bezplatné.

Firenze Archeofilm

Naše odporúčania

Gastro

Už onedlho sú pre vás na Hviezdoslavovom námestí k dispozícii vianočné trhy a rôzne dobroty v stánkoch. Vyskúšajte lokálne lahôdky alebo navštívte jednu z mnohých reštaurácií v centre mesta.

 

Parking

Ak sa na Archeofilm Bratislava chystáte autom, máte niekoľko možností, kde pohodlne zaparkujete a do kina Mladosť sa prejdete večernými uličkami mesta.

 

Ubytovanie

Objavte čaro historického centra v Bratislave počas decembrových dní. Spríjemnite si tak pobyt na festivale návštevou vianočných trhov, či prechádzkou pri Dunaji.