Filmy

sekcia „Bratislava“

sekcia „Firenze“

Do prvého ročníka sme vybrali filmy zo širokej ponuky talianskeho partnera projektu Firenze Archeofilm. Oslovili sme tiež tvorcov zo Slovenska a okolitých krajín.Výsledkom je výber dokumentov vysokej odbornej aj umeleckej kvality z celosvetovej produkcie.

„Veríme, že aj vďaka slovenskému Archeofilmu sa nám podarí motivovať ďalších kreatívnych ľudí, ktorým záleží na ochrane a prezentácii kultúrneho dedičstva, k novej tvorbe a otvoriť im cestu na plátna ďalších partnerských miest tohto medzinárodného festivalu.“