Ocenené filmy

Cena divákov

Filmy do 30 minút

Filmy nad 30 minút

Do prvého ročníka sme vybrali filmy zo širokej ponuky talianskeho partnera projektu Firenze Archeofilm. Oslovili sme tiež tvorcov zo Slovenska a okolitých krajín.Výsledkom je výber dokumentov vysokej odbornej aj umeleckej kvality z celosvetovej produkcie.

„Veríme, že aj vďaka slovenskému Archeofilmu sa nám podarí motivovať ďalších kreatívnych ľudí, ktorým záleží na ochrane a prezentácii kultúrneho dedičstva, k novej tvorbe a otvoriť im cestu na plátna ďalších partnerských miest tohto medzinárodného festivalu.“