Archeofilm Bratislava je medzinárodný filmový festival o archeológii, umení a prostredí. Patrí do siete festivalov „Firenze Archeofilm”, ktoré už niekoľko rokov organizuje Archeologia Viva (Giunti Editore) a stali sa neodmysliteľnou súčasťou kultúrneho programu európskych miest. Archeofilm Bratislava odštartuje 1. decembra 2023 svoj prvý ročník a ďalej bude pokračovať ako bienále.

Cieľom festivalu Archeofilm Bratislava je prezentovať umelecky kvalitné a informačne bohaté filmy zamerané na ochranu a propagáciu kultúrneho dedičstva. Festival by mal atraktívnou formou priblížiť širokej verejnosti výskum a ochranu kultúrneho dedičstva na Slovensku a v zahraničí. Domovským kinom Archeofilmu Bratislava bude kino Mladosť, kde si publikum počas troch dní môže vybrať z bohatej ponuky filmov.

Hlavnými organizátormi festivalu sú Mestský ústav ochrany pamiatok v Bratislave a OZ Priatelia Bratislavy v spolupráci s talianskymi partnermi Firenze Archeofilm, Archeologia Viva a Giunti Editore.

Nad prvým ročníkom medzinárodného filmového festivalu Archeofilm Bratislava prevzal záštitu primátor hlavného mesta SR Bratislavy Ing. arch. Matúš Vallo.

Partnerom podujatia je Hlavné mesto SR Bratislava, Kino Mladosť, BKIS a Slovenská archeologická spoločnosť pri SAV. Prvý ročník je organizovaný s finančnou podporou Hlavného mesta SR Bratislavy, Nadácie SPP, Bratislava Tourist Board, Ministerstva dopravy SR a dovolenka.sme.sk.

Sme hrdí, že partneri a podporovatelia projektu stále pribúdajú, ich aktualizovaný zoznam nájdete tu:
https://www.archeofilm.sk/partneri/