V bratislavskom kine Mladosť sa v nedeľu 3. decembra odovzdali ceny víťazným snímkam v troch kategóriách. Odborná porota archeológov, historikov a filmárov v zložení: Peter Grznár, Ernest Huska, Oľga Kmeťová – Stajková, Jana Mellnerová-Šuteková a Ladislav Volko (predseda poroty) hodnotila 16 snímok slovenskej a zahraničnej produkcie a rozhodla o víťazoch v kategórii najlepší dlhý a krátky film. O cene divákov rozhodlo svojim hlasovaním publikum.

Cenu odbornej poroty za najlepší dlhý film získal dokument Slovenskí archeológovia na Slovensku a v Nemecku III. Návrat kniežaťa domov režiséra Jozefa Chudíka. Tretí diel dokumentu približuje vedecké spracovanie unikátneho nálezu kniežacej hrobky v Matejovciach pri Poprade. Porota ocenila úsilie tvorcov ozrejmiť súčasné vedecké metódy archeológie divákom. Príbeh bádania je podľa predsedu odbornej poroty Ladislava Volka zároveň „umocnený harmonickým rytmom vyrozprávania filmovou rečou“.

  

Ocenenie za najlepší krátky film poputuje do Českej republiky za snímku Kráska z Kladiny režiséra Erika Knajfla. Odborná porota slovami Ladislava Volka zhodnotila Krásku z Kladiny ako „priam detektívne pátranie po zmysle nálezu tritisíc rokov starej nádoby“. Porota ocenila „citlivé filmové spracovanie skúmania archeologického nálezu, kde výsledky analýzy, fakty i interpretácie sú vhodne dopĺňané hranými zábermi približujúcimi hypotetický vzhľad pravekej osady a jej každodenný život“.

Okrem ocenení sa odborná porota rozhodla udeliť aj tri čestné uznania. Získali ich film Putování za krušnohorským sklem režiséra Martina Studeckého, cyklus Oživené pamiatky režiséra Mareka Kováča a film Cyriakova prísaha od režiséra Oliviera Bourgeoisa.

Výnimočný príbeh záchrany svetového kultúrneho dedičstva v Aleppe, kde archeológovia a pracovníci múzea riskovali svoje životy, lebo svoju prácu považovali za poslanie, oslovil nie len odbornú porotu, ale aj publikum. Do hodnotenia festivalových filmov sa počas troch festivalových dní aktívne zapájali aj diváci, ktorí svojim hlasovaním rozhodli o udelení Ceny divákov strhujúcemu filmu Cyriakova prísaha od režiséra Oliviera Bourgeois.